Linköping

Medaljutdelning för Afghanistan-insats

Vid en ceremoni i Trädgårdsföreningen i Linköping i dag delas Försvarsmaktens förtjänstmedalj för internationella insatser ut till dem som deltagit i Helikopterflottiljens insatser i Afghanistan.

Totalt deltog 146 personer under 2013 och 2014. De flesta tjänstgjorde omkring ett halvår i Afghanistan.

Helikopterflottiljen deltog nyligen även i arbetet under skogsbranden i Västmanland.

– Dessa personer har under mycket tuffa förhållanden och med stor risk för egen säkerhet bidragit till att hjälpa människor i ett konfliktområde. Deras insatser har varit oerhört viktiga, säger landshövding Elisabeth Nilsson, som deltar vid högtiden.