Linköping

Gripenförhandlingar med Slovakien

Sverige, Tjeckien och Slovakien har undertecknat en avsiktsförklaring om utvecklat samarbete kring Gripen. Det kan innebära ett steg på vägen mot en ny Gripen-order.

Undertecknandet har lagt grunden för Tjeckiens och Slovakiens bilaterala samarbete kring sina luftrum. De ska använda sig av Gripen-systemet och Sverige ska därför bidra med teknisk kompetens.

Men undertecknandet innebär också att Sverige och Slovakien nu inleder förhandlingar om köp eller leasing av Gripenplan.

– Tjeckien använder redan i dag Gripen och hela Gripen-systemet medan Slovakien har Mig 29. Men Slovakiens flygflotta är gammal och de behöver byta ut den, säger Carl von der Esch, statssekreterare hos försvarsminister Karin Enström.

Det var han som representerade Sverige vid undertecknandet på lördagen i Slovakien.

– Man kan säga att en konsekvens av att Tjeckien och Slovakien integrerar luftsrumsövervakningen är att Slovakien behöver ersätta sitt nuvarande system för flygvapnet till ett modernare system, och det är mot den bakgrunden vi nu alltså inleder förhandlingar med dem om Gripen, fortsätter Carl von der Esch.