Linköping

Ännu bättre restid med flexibla bussfält

Reserverade körfält och bussgator har visat sig vara effektiva åtgärder för att öka snabbheten i kollektivtrafiken, men nu ska Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersöka hur dynamiska busskörfält kan ge en ännu bättre effektivitet.

Det handlar om körfält som bara är reserverade för kollektivtrafik när det behövs och annars är tillgängliga för alla fordon.

Tidigare studier har visat att dynamiska busskörfält kan förbättra reshastigheten med upp till 50 procent.

– Nackdelen är att bussarna endast ges ökad prioritet där det är möjligt att reservera ett helt körfält. Att ge kollektivtrafiken ett helt eget körfält är dessutom inte alltid samhällsekonomiskt lönsamt, säger Johan Olstam, forskare på VTI.