Norrköping

Elever protesterade mot Sd-politiker

Extra polis fick idag tillkallas till De Geer-gymnasiet i Norrköping i samband med att Sverigedemokraterna besökte skolans aula. Enligt skolans rektor Johan Norman var det ett 15-tal elever som störde ordningen.

Några buade och hade plakat med sig in i aulan och flera elever genomförde en så kallad tyst protest och vände ryggen mot Sd-politikern Paula Bieler som besökte skolan för att berätta om partiet och för att svara på frågor.

Enligt Sverigedemokraterna fick eleverna en tillsägelse i aulan från skolpersonal om att respektera den demokratiska ordningen.

Inget ingripande gjordes.