Söderköping

Ny trappa byggs till Ramunderbergets topp

Ramunderbergets naturreservat i Söderköping ska utvecklas och nu i september påbörjas därför gallring av svarttall i området. En ny trappa ska även byggas från kanalhamnen och upp till utsiktsplatsen.  

Den nuvarande trappan kommer att vara avstängd under denna byggtid.

Ett flertal informationsskyltar i området ska också bytas ut, hänvisningsskyltar och skyltar om områdets flora och fauna.