Motala

Metoden "El Sistema" ska stärka barnen och bidra till social förändring

12 min

Som första kommun i Östergötland drar Motala nu igång den musikaliska metoden El Sistema. Det är 5-åringarna på Agneshögs förskola och en förskola i Charlottenborg som ska få vara med om metoden där grundtanken är att barns mänskliga och sociala utveckling stärks genom musiken.