Linköping

Alliansen vill bygga ihop studentbostäder och en idrottshall

Allianspartierna i Linköping vill att det byggs studentbostäder i anslutning till en ny idrottshall. Syftet är att både skapa fler bostäder för studenter och minska lokalbristen för idrottsföreningarna.

Visionen är att bygga de nya studentbostäderna utmed idrottshallens yttersidor. När bygget kan starta eller var idrottshallen ska ligga är inte klart.