Val2014

Unga röstar oftare än man tror

Om och hur du tänker rösta hänger delvis samman med din ålder och ditt kön. Generellt kan man se att valdeltagandet är lägst bland de allra yngsta och de allra äldsta, enligt doktoranden i statsvetenskap, Richard Öhrvall vid Linköpings universitet.

I årets riksdagsval får 7,3 miljoner svenskar rösta och det är 200 000 fler än i valet 2010.

Förstagångsväljare är flitigare besökare av vallokalerna än de som är 22-24 år.  Det tror Richard Öhrvall beror på att skolornas aktiviteter kring valen hjälper till att höja intresset och även att de som bor hemma hos föräldrar som röstar, påminns om valet.