Ydre

Nya boendeformer för flyktingbarn förbereds

1:23 min

Kommunerna kan snart ha ett par nya boendeformer att välja på för de ensamkommande flyktingbarn som placeras hos dem. Något som ledningen i Ydre kommun efterlyst.

Ydres kommunledning riktade nyligen kritik mot kraven på att ensamkommande flyktingbarn som inte bor i familjehem ska bo i så kallade hvb-hem och får nu visst medhåll av regeringens särskilda utredare i frågan Håkan Ceder.

– Jag håller med om att det behövs flera alternativ så att man kan anpassa efter de behov som det handlar om, säger han.

– Vi har föreslagit två nya placeringsformer utöver de som finns idag. En av dem är stödboende där tanken är att man till skillnad mot hvb, som är inriktad mer på behandling och omvårdnad och där behoven är större, så förutsätter stödboende att man klarar sig bara med stöd och tillsyn, säger Håkan Ceder.

Den andra nya boendeformen är behandling i familj.

– Och tanken med det är att slippa de risker som ändå alltid finns med institutionsboende men ändå kunna ge kvalificerade behandlingsinsatser.

Skulle de här två formerna, kanske främst stödboende, vara ett alternativ för kommuner som behöver göra något för att kunna ta emot fler ensamkommande flyktingbarn? 

-- Vårt förslag är ju inte framtaget specifikt för ensamkommande barn. Det finns många ensamkommande barn som har en ytterst allvarlig bakgrund och som är starkt traumatiserade och där man verkligen behöver kombinera boende med behandling och tillsyn. Men för en del så kommer stödboende att vara ett bra alternativ, säger Håkan Ceder.

Förslagen som nu behandlas i regeringskansliet ska det fattas beslut om under nästa år.