Norrköping

Minnesstund idag för omkomna sjömän

Idag kommer sjömän som omkom under andra världskriget och andra människor som omkommit till sjöss att hedras vid en ceremoni i Norrköping.

Första söndagen i september genomförs varje år en minnesstund i flera svenska hamnstäder, men det är första gången den hålls även i Norrköping.

Cirka 2000 svenska sjömän i handelsflottan dog på världshaven under andra världskriget och drygt 200 svenska fartyg gick under.

Ceremonin, som inleds klockan 14 vid Estoniamonumentet i Carl Johans park, är öppen för alla.