Norrköping

Norrköping kan få godsjärnväg

Ett godsspår förbi centrala Norrköping kan komma att byggas innan Ostlänken. Bland annat hoppas man att ett sånt spår skulle underlätta byggandet av snabbspårsjärnvägen. 

Trafikverket och Norrköpings kommun undersöker möjligheterna att dra ett godsspår nordväst om stan. Dels skulle ett sånt spår minska buller och farligt gods genom stan, dels skulle det underlätta bygget av Ostlänken, eftersom spåret förbi resecentrum då skulle kunna stängas av nattetid, resonerar man. Det skriver Norrköpings Tidningar.