Linköping

Landstinget ville inte ta emot misstänkt ebolasmittad

Sverige har för första gången fått en förfrågan om att ta emot en misstänkt ebolasmittad person, men Socialstyrelsen och Landstinget i Östergötland – som skulle vårda patienten – sade nej.

Det var i går kväll som Sverige fick en förfrågan om att ta emot en misstänkt ebolasmittad person som arbetat för Unicef i Sierra Leone, men Socialstyrelsen och Landstinget tyckte att betänketiden var för kort och sa därför nej. 

Socialstyrelsens krisberedskapschef, Johanna Sandwall, säger till TT att betänketiden var för kort och informationen för knapphändig.

-Eftersom vi inte visste något alls kunde vi heller inte göra någon medicinsk bedömning eller veta vad vi hade att förvänta oss. Vi begärde mer information om patientens status, men den kom aldrig.

Samtidigt har regeringen nu klassat ebola som en samhällsfarlig sjukdom, vilket ger myndigheterna helt andra befogenheter att bekämpa smittan. Exempelvis om en smittad person kommer med ett flyg, kan myndigheterna hålla kvar medpassagerarna för att informera om sjukdomen och smittan. Lagen medger också betydligt mer långtgående åtgärder, som karantän, om så behövs.

Risken för smittspridning i Sverige bedöms dock som fortfarande mycket låg. Tidigare har endast två sjukdomar klassats som samhällsfarliga i Sverige; smittkoppor och sars.