Norrköping

Startskott för ny bro

Den här veckan påbörjas arbetet med en ny gång- och cykelbro över Pjältån i Åby utanför Norrköping.

Bron ska ge en ökad trafiksäkerhet och göra det enklare att cykla på platsen. Den ska vara klar i maj nästa år.