Östergötland

Rederibranschen oroas av krav på miljövänligare bränsle

1:39 min

Från och med nästa år måste alla fartyg som trafikerar i Östersjöområdet använda ett mer miljövänlig bränsle med lägre svavelhalt. Det är Sveriges Redareförening starkt kritiskt mot.

Kostnaderna för det nya bränslet är så mycket högre att den kommer att slå hårt mot näringen, säger Pia Berglund som är vd för Sveriges Redareförening.

– Bara för vår del rör det sig om många hundratals arbetstillfällen inom rederibranschen. Men även inom industrin och den tunga basindustrin är man rädd att arbetstillfällen kan påverkas.

I syfte att minska svavelutsläppet i luften måste alla fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen i framtiden använda bränsle som har mycket lägre svavelhalt än i dag. Men det miljövänligare bränslet är mycket dyrare än det bränsle som fartygen använder i dag. De ökade kostnaderna kommer påverka priset för godstransporter, vilket kan leda till att industrin väljer att andra vägar än fartygstransporter, tror Pia Berglund.

– Det vi är rädda för är att godset flyttar till vägen, och då tycker vi att det här beslutet inte fick den effekt den skulle ha.

Pia Berglund är kritisk till den svenska regeringen för att de låter industrin och rederibranschen ta hela kostnaden för övergång till ett mer miljövänlig bränsle. I till exempel Finland har staten skjutit till pengar för att branschen inte ska drabbas så hårt.

– Den svenska regeringen skulle kunna göra väldigt mycket mer. Den finska regeringen har gjort två saker; man har dels gett investeringsstöd till teknisk utrustning som kan hjälpa oss att rena bränslet så att vi inte behöver köpa de här dyrare bränslena, och man jobbar också med avgiftsfrågor. Man sänker alltså avgifterna för att kompensera för det här, det har vi inte alls sett i Sverige, säger Pia Berglund.