Motala

Motala Train varslar 40

5:30 min

Motala Train varslar 40 anställda om uppsägning. För två veckor sedan lämnade Motala Train in en ansökan till Linköpings Tingsrätt om rekonstruktion av företaget.

I samband med den totala översynen av företagets kostnader så har företagsledningen beslutat att varsla åtta tjänstemän och 32 kollektivanställda om uppsägning vid produktionen i Motala. Företaget har i dag knappt 100 anställda.