Minskade läkemedelskostnader för landstinget

Kostnaderna för landstingets läkemedel minskade under det första kvartalet i år med 4 procent till 189 miljoner kronor.
På nationell nivå minskade kostnaderna med 2,6 procent.

Anledningen är att apoteken byter ut föreskrivna läkemedel mot billigaste likvärdiga alternativ och att flera patent på dyra läkemedel gått ut ,enligt Apoteket.
I Östergötlands landsting var läkemedelskostnaden per invånare för det första kvartalet 455 kronor mot riksgenomsnittet på 511 kronor.