Östergötland

Fem säger nej till samordnad trafik

1:16 min

Flera kommuner i länt vill inte vara med i den länsgemensamma lösningen för färdtjänst och skolskjutsar som kollektivtrafikmyndigheten i länet föreslår. Bland annat Söderköping där Mattias Ravander (S) är kommunalråd.

- Det finns väldigt många fördelar med att själva ha kontrollen över den här verksamheten, när det gäller servicegrad och möjligheten att kombinera med exempelvis med våran lokalbusstrafik som kommunen själva driver, säger han.

Hittills har flera kommuner däribland Linköping och Norrköping lämnat över ansvaret till Östgötatrafiken men fem kommuner har valt att avstå.

Kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland vill gärna att kommunerna lämnar över ansvaret för dom frågorna till regionen men hittills har fem kommuner tackat nej.

En regional färdtjänst och skolskjuts som drivs av Östgötatrafiken kan samordna verksamheten bättre och i längden bli effektivare och billigare menar regionpolitikerna. Därför vill politikerna helst ha alla kommunerna i länet med i verksamheten.