Norrköping

Förmodade vargen i Vånga verkade tam

4:32 min

Under söndagen fick Johan Axelsson besök av vad han själv anser vara en varg på sin gård, söder om Vånga. Djuret gick långsamt över familjens gårdsplan och verkade inte alls vara skyggt.