Östergötland

Extra pengar till närsjukvården i östra länet

Närsjukvården i östra länsdelen inom Region Östergötland, tidigare landstinget, har fått flera miljoner för lite i ersättning under flera år. Nu vill Regionen därför skjuta till 25 miljoner kronor extra, skriver Norrköpings tidningar.

Pengarna ska inte användas till några satsningar, utan mer för att få ekonomin i balans. Beslutet om tillskottet fattas troligen på Regionstyrelsens sammanträde i dag.