Norrköping

SMHI har börjat arbeta med rymdväder

2:34 min

Solstormar kan påverka exempelvis elnätet, tågtrafik, satelliter och flygtrafik. Därför har SMHI fått i uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att arbeta med rymdväder.