Östergötland

Fler vill ta emot ensamkommande flyktingbarn

1:43 min

Intresset för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn har ökat. Efter de senaste veckornas rapportering om barnens utsatta situation hör allt fler av sig till både Norrköpings och Linköpings kommuner för att erbjuda sin hjälp.

På socialförvaltningen i Norrköping har personalen märkt ett ökat intresse för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Sedan någon månad tillbaka har kommunen fått ett 20-tal anmälningar från privatpersoner som vill ställa upp som familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj, berättar familjehemssekreterare Karolin Skagentoft:

- Det är många som har tänkt tanken att bli familjehem, men som först nu när de ser vilket stort behov det finns verkligen lyfter luren och ringer till oss.

Och i Linköping har kommunen den senaste veckan fått ta emot oväntat många anmälningar från invånare som vill bidra, berättar Pia Teivik gruppledare på socialförvaltningen.

- Den senaste veckan är det 21 stycken, den siffran är jättepositiv och vi är så tacksamma.

I Norrköping har det sedan i början av maj kommit 20-25 barn i åldrarna 10-15 år som behöver ett hem att bo i. I Linköping har man just nu 37 barn i jourhem som väntar på en familj. Och det här innebär att man både i Norrköping och Linköping har fått mycket att göra, alla familjer som är intresserade av uppdraget som familjehem ska utredas ordentligt. Bland annat ska de intervjuas och kollas upp mot olika myndigheter.

I Norrköping håller man just nu på att rekrytera personal för att kunna klara av det ökade trycket och i Linköping kommer man se över resurserna, berättar Pia Teivik.