Linköping

Grundvatten och hus hotas av tunnel för Ostlänken

1:43 min

En framtida tågtunnel under Linköping för Ostlänken kan innebära sänkningar av grundvatten och risk för att hus i centrala stan skadas. Det framgår av geologiska rapporter, P4 Östergötland läst. Och osäkerheten om vad projektet till slut kan kosta är stor.

– Linköping vilar på berg, men vi har både lera och morän som är ett väldigt genomsläppligt material och där vi är oroliga för grundvattensänkningar, säger Rita Ekgren, projektledare på Trafikverket för Linköpingsdelen av Ostlänken.

Förhandlingar pågår just nu mellan Trafikverket och Linköping om hur höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska dras genom stan. Ett alternativ är en sex kilometer lång tunnel med en station långt under mark.

Men det är ett komplicerat projekt eftersom osäkerheten är stor om hur mycket lerjord och morän som finns under Linköping där tunnlarna ska dras.

– Det är svårt att bemästra och vi måste tänka oss väldigt noga för. Det känns lite oroande, säger Rita Ekgren.

Finns det någon risk för en "Hallandsåseffekt" i Linköping med kraftig grundvattensänkning?

– Ja, det gör det ju om man gör fel. Och det försöker vi ta höjd för i våra beräkningar. Vi tar höjd för att sänka tunnlarna så de ligger i det friska berget, i så fall, så vi inte utsätter oss för "Hallandsåseffekten", säger hon. 

Trafikverket beräknar kostnaden för tunnlarna till mellan drygt 12 och nästan 19 miljarder. Differensen är inte långt från kostnaden för till exempel  hela Citytunneln i Malmö, ett projekt på 8,5 miljarder.

Rita Ekgren om varför osäkerheten i beräkningen är så stor.

– Att bygga tunnlar innebär otroligt mycket osäkerheter. Ju högre upp du ligger desto högre risker och då kan du också påverka byggnader i staden. Lägger man tunneln långt ned i berget är det billigare, men det för med sig konsekvenser för stationsområdet. Ju djupare stationen är ju dyrare blir den delen, säger Rita Ekgren.