Henrik bytte Östgötakusten mot räddningsbåt på Medelhavet

3:04 min

I veckan återvände Kustbevakningens fartyg Poseidon till svensk hamn efter flera månaders räddningsaktion i Medelhavet. En av de som arbetat på båten är kustbevakaren Henrik Smitterberg från Västerviksstationen.

Henrik Smitterberg jobbar till vardags med att bevaka kusten längs Östergötland och Småland. Under några veckor i sommar har han deltagit i Kustbevakningens operation Triton, med målet att hjälpa flyktingar på Medelhavet.