Linköping

Brandstationens framtid utreds

1:24 min

Framtiden för deltidsbrandkåren i Vikingstad utanför Linköping är oviss. I våras slutade mer än halva styrkan på stationen men ledningen har inte försökt att tillsätta de vakanta tjänsterna.

Istället utreder just nu Räddningstjänsten i Östra Götaland situationen, för att se om stationen ska vara kvar eller inte.

- Det finns många olika tankar och det här är då en fråga som politiken som ska svara på när det finns ett underlag, säger Håkan Dahm förbundsdirektör för räddningstjänsten i Östra Götaland.

Tätorten Vikingstad med sina drygt 2000 invånare ligger ungefär 13 kilometer utanför Linköping. Deltidsbrandstationen på orten hade i våras 14 deltidsbrandmän men konflikten med arbetsgivaren ledde till att åtta deltidsbrandmän valde att sluta i april i år. Nu har det gått nästan ett halvt år sedan dess, men inga nya deltidsbrandmän rekryterats till brandstationen i Vikingstad. Istället har ledningen för Räddningstjänsten i Östra Götaland valt att driva verksamheten med de sex kvarvarande deltidsbrandmännen. Under tiden utreder man framtiden för verksamheten. 

- Det är precis det vi tittar på! Vi tittar på framtiden, hur ska den framtida räddningstjänsten i Vikingstad se ut, säger Håkan Dahm.

Behövs den överhuvudtaget med tanken på att den ligger nära brandstationen i Lambohov?

- Det är den analysen vi ska titta på!

Så det är också ett alternativ att stationen kanske är överflödig?

- Det finns alltid olika alternativ, alltifrån att kanske utöka till att minska.