Norrköping

Brist på brandmän kan försena räddningsinsatser

1:26 min

Boende i Östra Husby och Krokek kan få vänta uppemot 15 minuter längre på hjälp från räddningstjänsten vid en större brand eller olycka. Orsaken är brist på deltidsbrandmän under vardagar.

Till skillnad från många andra deltidsbrandstationer har stationerna i Krokek och Östra Husby tillräckligt många deltidsbrandmän. Problemet är att flera av dem inte arbetar på orten och därmed inte är tillgängliga om det inträffar en olycka eller en brand på vardagar mellan 7 och 18. 

– Det innebär att har vi svårt att upprätthålla beredskapsstyrkan om fem personer på dagtid, säger Håkan Dahm, förbundsdirektör på räddningstjänsten i Östra Götaland.

Och en decimerad beredskapsstyrka kan, enligt länsstyrelsen, försena räddningstjänstens insatser vid större bränder eller olyckor. Inte bra, säger de boende i Östra Husby som vi har pratat med. 

– Helt klart är det så att trygghet och säkerheten blir sämre, säger en invånare. 

– Det är klart att det är en fara med det, säger en annan.

Den mest konkreta effekten är att en insatsstyrka som består av färre brandmän än fem inte får rökdyka.  De måste istället vänta på förstärkning från Norrköping. Då försenas insatsen med 15 minuter i Östra Husby och 10 minuter i Krokek.

Håkan Dahm på räddningstjänsten i Östra Götaland säger att man nu jobbar aktivt på att lösa problemet.

– Vi försöker hitta olika typer av lösningar. Vi har på några platser deltidsbrandmän som jobbar bara på dagtid. De bor någon annanstans men är deltidsbrandmän dagtid på de här orterna eftersom de jobbar där. Och det är sådana lösningar vi tittar på.