Östergötland

Svårt att rekrytera deltidsbrandmän

1:25 min

Allt fler kommuner runt om i landet och även i Östergötland har svårt att rekrytera deltidsbrandmän och det i sin tur påverkar kommunernas beredskapen mot bränder och olyckor.

Carl Granström som jobbar med skydd mot olyckor på länsstyrelsen i Östergötland säger att flera kommuner i länet har hittills haft rekryteringsproblem.

– Vi har haft problem i Finspång under 2013, Borensberg i Motala i slutet av 2014 och tillfälliga problem i Kinda säger Carl Granström.

Arbetspendling och tuffare arbetsklimat är enligt räddningstjänsten i fler kommuner är vanliga orsaker till att det har blivit svårare att rekrytera deltidsbrandmän.

I till exempel Krokek och Östra husby arbetspendlar flera deltidsbrandmän vilket gör det svårt för brandkåren på orterna att göra en större insats vardagar. Ett annat problem är en mer slimmad organisation i företagen som gör det svårt för arbetsgivare att släppa anställda till att bli deltidsbrandmän.

– Kan man inte rekrytera brandmän då blir beredskapen lite sämre i området runt där.

Oroar det er den här utvecklingen i samhället?

– Det är lite bekymmersamt och det sånt som vi diskuterar på nationell nivå mellan länsstyrelserna och MSB.

Bristen drabbar glesbyggden och de små orter utanför centralorten där det är svårt att få tag på deltidsbrandmän.

– Det blir svårare att göra insatser ute på sådana områden då där det inte är så tätbefolkat, säger Carl Granström.