Norrköping

Stopp i spårvagnstrafiken

En nedriven kontaktledning vid resecentrum i Norrköping gör att all spårvagnstrafik står stilla just nu. Bussar ersätter.

Enligt Östgötatrafikens prognos kommer det att dröja fram till lunch innan spårvagnstrafiken kan vara i gång igen.

Till dess kommer bussar att ersätta, men resenärerna får räkna med att det kan bli en del förseningar.