Östergötland

Kartläggning av rökning ska få elever att fimpa

1:37 min

Länsstyrelsen ska nu undersöka hur rökförbudet på skolgårdar i länets kommuner efterlevs. Projektledaren Maria Johansson Gray hoppas att det här ska få fler ungdomar att avstå från cigaretter.

– Det ena är att vi vill stimulera till ökad tillsyn ute på skolgårdarna, som kommunernas miljöenheter har ansvar för. Det andra är att få skolan att jobba preventivt med tobak bland barn och ungdomar, säger hon.

Kartläggningen av hur rökförbudet på skolgårdar efterlevs är en uppföljning på en studie som gjordes av länsstyrelsen 2012-2013. Och totalt kommer nu 22 skolor i länet att besökas. Det handlar både om gymnasieskolor och högstadieskolor. Med studien hoppas man få en bra bild av hur det faktiskt ser ut med rökningen på länets skolgårdar.

Lovisa Österberg, som går i tredje året på det samhällsvetenskapliga programmet på Katedralskolan i Linköping, röker inte själv. Men hon säger att det finns många andra som röker på skolan.

– Ja, det är det. De går ut ibland på rasterna och röker, och jag känner många som feströker. Det är tråkigt, men det är deras eget val. De måste komma på själva att det är dåligt och sen sluta, säger hon.

Magnus Nyström, rektor på Katedralskolan, säger att han tror att ungefär 10 procent av gymnasieeleverna på hans skola röker. Han ser bara positivt på det projekt som länsstyrelsen drar igång nu.

– Jag tycker det är jättebra. Vi behöver all draghjälp vi kan få att få bort rökningen bland våra elever.