Östergötland

Stor okunskap om hivsmitta på vårdcentraler

1:45 min

Den som lever med hiv riskerar att träffa på personal på vårdcentralen som inte känner till att smittrisken är mycket låg om patienten står på behandling. I höst startar Folkhälsomyndigheten därför en stor nationell informationskampanj om hiv.

Folkhälsomyndigheten har under våren tillfrågat vårdcentralspersonal om bland annat smittrisker hos hiv-patienter och det visade sig att många inte känner till medicinens inverkan på smittsamheten.

– 35 % svarar fel eller att de inte vet på frågan om smittsamhet vid behandlad hivinfektion, säger Folkhälsomyndighetens utredare Lennie Lindberg.  

Både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har besvarat enkäten och okunskapen finns inom alla yrkesgrupperna.

En hivsmittad person som står på behandling är i princip inte smittsam alls, enligt Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten menar också att många som lever med hiv upplever att de utsätts för diskriminering och att detta måste tas på allvar.

I Östergötland finns ungefär 200 personer som lever med hiv. Och bilden av okunskap på vårdcentralerna bekräftas av Noaks Ark i Östergötland.

– Många hivsmittade blir bemötta med avståndstagande och upplever att personalen beter sig väldigt osäkert genom att till exempel ta på sig extra skyddsutrustning. Många blir väldigt ledsna av det och vill inte återvända till mottagningen, säger Rickard Eriksson på Noaks Ark i Östergötland.