Extra stödpengar till fem biografer i Östergötland

Landsortsbiografer får ett särskild stöd för att klara momshöjningen på biobiljetter som höjs om två år från sex till 25 procent.

Här i Östergötland får biograferna i Motala, Skänninge, Horn, Österbymo och Ödeshög stöd.

Redan nästa år ska sammanlagt 25 miljoner kronor delas ut, men det ska också räcka till att utveckla och starta nya biografer.

Den aviserade momshöjningen är tänkt ska ske 2017.