Östergötland

Polisledningen vill ha fler trafikpoliser

1:26 min

Polisledningen vill öka antalet poliser som jobbar med kontroll av den tunga trafiken. Idag finns det bara en enda trafikpolis och fyra bilinspektörer som ansvarar för kontroll av den tunga trafiken i Östergötland.

Lars-Jonney Jonsson är tillförordnad chef för polisens tunggrupp i länet och säger att de inte är nöjda med situationen i dag. 

– Det är inte hållbart i längden utan det här måste vi ta tag i och vi håller på att göra det, säger Lars-Jonney Jonsson.

Enligt krav från EU måste polisen årligen utföra ett visst antal kontroller av kör- och vilotider samt farligt gods i yrkestrafiken. Men med de här förutsättningarna kommer polisen inte kunna uppnå de målen, enligt Lars-Jonney Jonsson.

– I år kommer vi inte klara de kraven i Östergötland.

Vad tycker du om det?

– Det är inte tillfredsställande och jag, som har varit ansvarig för den här verksamheten, vill naturligtvis ha en fullgod verksamhet så att vi kan uppfylla de mål och krav vi har på oss.

Trafiken har fått stå tillbaka när polisledningen varit tvungna att prioritera andra områden, säger Lars-Jonney Jonsson. Men nu finns det en tydlig ambition att satsa på området och det ser han positivt på.

– Det kommer att ta ett tag, det görs inte på en gång men får vi nu rekrytera och bygga upp något nytt igen så vill jag se hoppfullt på framtiden och att det här ska bli bättre.