Norrköping

Anmälningar om barn som far illa ökar

1:37 min

Antalet anmälningar om att barn utsätts för fysiska övergrepp, våld eller kränkningar av sina närmaste ökar i Norrköping. 

– Det är flera delar, men vi kan bland annat se en ökning av anmälningar om misshandel och andra former av övergrepp och kränkningar i familjen, säger Annica Gulliksson, förste socialsekreterare i kommunen.

De flesta anmälningar som kommer in till socialtjänsten i Norrköping gäller barn som lever i hem där det förekommer alkohol- och drogmissbruk. Sedan 2013 har den typen av anmälningar nästan fördubblats och ligger nu på över 430.

Vem som helst som misstänker att ett barn far illa på något sätt kan göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. 

I slutet av oktober hade det sammanlagt kommit in drygt 3 000 sådana anmälningar. Det är ungefär lika många som under samma period förra året, men en ökning med drygt 700 jämfört 2013. 

En typ av anmälningar som ökat kraftigt är de som gäller våld inom familjen eller bland andra närstående. Jämfört med 2013 har den typen av anmälningar ökat med drygt 70 procent. Även antalet anmälningar om psykisk ohälsa har ökat kraftigt.

Men att orosanmälningarna ökar behöver inte betyda att fler barn utsätts för våld eller far illa på andra sätt, påpekar Annica Gulliksson.

– Utan det innebär ju att fler barn synliggörs och får en kontakt med oss. 

Vad är då orsaken till ökningen? Annica Gulliksson nämner det tuffare klimatet i samhället som också påverkar barnens situation.

– Folk har det lite sämre just nu, exempelvis kan arbetslöshet föra med sig ökad missbruksproblematik och det genererar problem i familjer och för barnen, säger Gulliksson.