Östergötland

Flyktingars påverkan på samhället undersöks

1:28 min

Nu ska det undersökas hur samhället påverkas på längre sikt av de många flyktingar som kommer till Sverige. En av länets kommuner kommer att stå som modell för studierna.

En nytillsatt analysgrupp på länsstyrelsen har börjat planera för en långtidsanalys av hur framtiden påverkas av flyktingströmmen som pågår.

Räddningstjänsthandläggare Carl Granström på länsstyrelsen ingår i gruppen som ska göra analysen.

– Syftet är att försöka lyften blicken. Vad händer på sikt i den här situationen. I en kommun till exempel på en månad, tre månader. Också på lite längre sikt - tre, fem och tio år - vill vi gå vidare och titta på litegrann för att få en bra framförhållning.

Det är inte klart än vilken kommun i länet som blir modell för länsstyrelsens analys av hur flyktingströmmen påverkar samhället på sikt. I den nya analysgruppen ingår representanter för Polisen, Försvarsmakten och vården genom Region Östergötland och dessutom ett urval av kommunerna.

Carl Granström på länsstyrelsen konstaterar att läget till vissa delar är ansträngt i kommunerna med anledning av flyktingströmmen. Även en del flyktingar tycker att situationen är tuff.

Bushra Al Khatib bor på en förläggning i Ödeshög och hon säger att det är påfrestande att vistas bland alla människor där, utan ett eget hem och i en tillvaro som går ut på att vänta.

– Jag tycker att livet på campingen, förläggningen, är svårt. Kanske skulle de kunna lära oss svenska språket under den här tiden, säger hon på engelska.