Ödeshög

Film om första tiden i Sverige

1:17 min

Dansföreställningen Refugee story får en uppföljning. Nu finns planer i Ödeshög på en film med både svenskar och flyktingar som medverkande.

Filmen kommer att berätta om flyktingarnas första tid i Sverige och om kulturskillnader, berättar Eslam Al Hamdan som står bakom idén.

Refugee story som föregått filmidén var även det ett initiativ från Eslam Al Hamdan som bor på en av flyktingförläggningarna i Ödeshög. 

I Refugee story uttrycks flyktingars upplevelser från sina hemländer och från resan till Sverige.

I dansföreställningen medverkar flyktingar och svenskar från Ödeshög och föreställningen har bland annat visats för skolbarn i Ödeshög och på orter runtomkring kommunen sedan i oktober.

Och nu finns alltså planer på en uppföljning och då blir det film. Filmen kommer att förklara en del för svenskarna, tror Eslam Al Hamdan.

– Om att vi inte är farliga, vi är inte här för att stjäla pengar eller jobb från någon. Nej, alla flyktingar här behöver jobb och letar efter jobb. Och filmen kommer att förklara mycket för en del människor här, säger han.