Östergötland

M och KD tar strid för tiggares rätt till vård

1:22 min

Region Östergötlands besked om att EU-migranter, som saknar  sjukförsäkring, enbart ska erbjudas akutvård, får nu kritik från politiskt håll.

Det var i förra veckan som vi kunde berätta att Region Östergötlands ledning nu inför hårdare riktlinjer för vård av EU-migranter. I fortsättningen ska de tiggare, som inte har någon sjukförsäkring i sitt hemland, enbart erbjudas akutvård.  

Men nu ifrågasätts de nya riktlinjerna av flera oppositionspartier i regionen. Det är inte rimligt att EU-migranterna ska ha tillgång till sämre vård än papperslösa, menar oppositionsrådet Fredrik Sjöstrand (M).  

– Utgångspunkten bör vara att de är EU-medborgare precis som alla andra som befinner sig i Sverige och borde då ha samma rättigheter.

Nu har Moderaterna och Kristdemokraterna skrivit en interpellation där de bland annat vill ha besked om varför beslutet togs utan några politiska diskussioner. De hänvisar till frågan om vård till papperslösa som debatterades öppet och följdes av en politisk omröstning. 

– Jag tycker man skickar lite märkliga signaler, ena sekunden är vård till papperslösa jätteviktigt och nästa sekund är vård till EU-migranter inte alls viktigt ur ett politiskt perspektiv.

Christoffer Bernsköld (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden tillbakavisar dock kritiken. Enligt honom har det egentligen inte skett någon förändring utan enbart ett förtydligande av det regelverk som gäller. Han säger också att man följer Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller vård av EU-medborgare.  

– Jag tycker att det är viktigt att alla EU-medborgare ska behandlas lika och då är det i grunden hemländerna som har sjukvårdsansvar och det är deras ansvar att se till att de har sina sjukförsäkringskort och att de finns i deras sjukförsäkringssystem.