Hästar används som terapi

1:31 min

På Smedstad ridsportcenter, som håller på att byggas i Linköping, finns planer på att även ha terapeutisk verksamhet med hjälp av hästar.

– Vi vill försöka erbjuda meningsfull verksamhet till människor som kanske står utanför den traditionella arbetsmarknaden och som behöver stöd på olika sätt, säger Veronica Möller som är delägare i företaget Haga stall och omsorg som ska driva det nya ridsportcentret i Linköping.

Smedstad ridsportcenter ska stå klart hösten 2016 och blir en stor anläggning med plats för både vanlig stallverksamhet och större tävlingar. Och kanske också hästterapi i samarbete med Linköpings kommun och Region Östergötland. Deltagarna kan då få vara med och sköta stall och hästar i kombination med terapi, psykiatri och andra stödinsatser.

– Delaktighet och att känna att man bidrar är viktigt för människans välbefinnande, säger Veronica Möller.

Terapi med hjälp av hästar är inte ett helt nytt koncept utan finns redan på olika håll i länet. I Motala kommun jobbar man sedan 2009 tillsammans med ett privat stall för att behandla personer med till exempel självskadebeteende, ätstörningar och psykiatriska funktionsnedsättningar.

– De kommer till stallet fem dagar i veckan, fyra timmar varje dag. På tolv veckor sker det jättestora förändningar i deras liv just i mötet med stallets rutiner och i mötet med hästar, säger Monika Wilhelmsson som är enhetschef för daglig verksamhet i Motala kommun.