Östergötland

Flyktingläget blir allt mer allvarligt

1:17 min

Flyktingströmmen fortsätter men socialkontoren hinner inte med. Länsstyrelsen varnar nu för att läget är allvarligt.

Efter samtal med kommunerna beslutade i dag länsstyrelsen att uppgradera läget när det gäller flyktingsituationen i länet från betydande påverkan på samhället till allvarlig påverkan.

Länsstyrelsen rapporterar in situationen kontinuerligt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det är ett oerhört tryck i småkommunerna kring ensamkommande flyktingbarn. Det är så pass många barn som kommer vilket gör att det är brist på personal och kompetens, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.