Linköping

Mer importerat avfall till Linköping

1:16 min

Siffror som P4 Östergötland tagit del av visar att Tekniska verken i Linköping importerade 221 000 ton sopor förra året. En ökning med 50 procent från 2011.

I år planerar bolaget att för första gången elda upp mer importerat avfall än inhemskt i kraftvärmeverken. 

– Främsta orsaken till ökningen är att vi har byggt en anläggning till, säger Mile Elez.

De ökade avfallstransporterna innebära mer utsläpp och större belastning på miljön, men Mile Elez anser att det ur miljöhänsyn är en bättre lösning att göra energi av avfallet i Sverige än att lägga det på soptippar.

– Utsläppen från lastbilar är försumbara jämfört med den nytta det gör när vi återvinner energi ur avfallet, säger Elez.

Ekonomin är en viktig aspekt för de bolag som importerar avfall. Tekniska verken och andra bolag får betalt för att ta hand om soporna, men Mile Elez vill inte berätta hur mycket företaget tjänar på importen.

– Det är affärsmässiga avtal som jag inte vill gå in på, men jag kan säga att det blir plusresultat för oss, säger Mile Elez på Tekniska verken i Linköping.