Bättre villkor för barn med föräldrar i fängelse

Villkoren för de många svenska barn med föräldrar som sitter i fängelse ska nu bli bättre. Från och med i höst ska alla häkten och anstalter i landet ha personal med ett speciellt barnansvar.

Det är kriminalvårdsstyrelsen som har bestämt att en barnansvarig ska finnas på alla häkten, anstalter och inom frivården senast den första september i år.

Framförallt handlar det om att underlätta situationen för barn som har en förälder som sitter i fängelse och intagen förälder och trebarnspappan Christer Axelsson på Norrköpingsanstalten han välkomnar beslutet:

- Det skulle nog kunna vara till stor hjälp. Själv har jag bara telefonkontakt med mina barn eftersom jag inte velat ta hit dem.

Tanken är också att satsningen på barnansvarig personal ska öka kunskapen om olika regler, till exempel hur man anmäler att ett barn far illa. Det kan också handla om så enkla saker som att ha bilder i entrén som visar hur en visitation går till.