Färre anställda vid Linköpings universitet

För första gången på flera år minskar antalet anställda vid landets universitet och högskolor.

Mellan 2003 och 2004 minskade antalet anställda med 800 personer i hela riket. Linköpings universitet drog ner antalet tjänster med 120 personer vilket är den tredje högsta siffran i landet. Störst är minskningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Där finns 180 färre tjänster, jämfört med år 2003.