Begränsat fiske i Vättern

Ett omfattande provfiske inleds i dag på Vättern för att ta reda på hur stora bestånd av fisk och kräftor som finns i sjön.

Bestånden av framför allt sik och röding har försämrats kraftigt och orsaken till minskningen är inte helt klarlagd. Men en förklaring kan vara att för mycket fisk tas upp ur sjön.
Samtidigt med att provfisket inleds så begränsas fisket i Vättern, och på tre stora områden stoppas fisket helt utóm för kräftor.