Arbetslösheten minskar inte i länet

Den öppna arbetslösheten i länet är fortsatt hög. 14 200 östgötar saknade ett arbete att gå till vid halvårsskiftet. Det är 900 fler än för ett år sedan.

Det är naturligt att arbetslösheten ökar på sommaren näs skolorna slutar men varsel har också lagts som påverkar säger länsarbetsdirektör Glenn Sundberg till SRÖ.

Däremot kommer fler lediga jobb in på Arbetsförmedlingen.