Samarbete ska utveckla läkemedelsdistribution

Apoteket och landstinget satsar nästan fem miljoner kronor på att stärka sitt samarbete. För invånarna kommer det märkas genom att distributionen av läkemedel ska utvecklas.

Dessutom ska uppföljningen förbättras rörande hur läkemedel används och fungerar.

Även egenvården ska förstärkas, då många åkommor kan behandlas av patienten själv så länge det finns bra information att tillgå.