Svårt för turister att få vård

Det kan vara svårt för turister som befinner sig i länet att få sjukvård. Detta trots att man har rätt till sjukvård var man vill.

Akuta fall tas alltid om hand oavsett var man är mantalsskriven. Men om det inte är akut blir det en prioriteringsfråga och länets egna invånare går före. Under sommaren blir detta extra tydligt eftersom sjukvården i länet endast har halv bemanning och ytterst lite planerad verksamhet.

Men Stefan Jonsson, ställföreträdande primärvårdsdirektör, säger till Sveriges Radio Östergötland att turister aldrig ska behöva avbryta sin semester för att få vård hemma. Då får man istället försöka komma överens med patienten om en lösning.