Populärt med lin i Östergötland

Nästan hälften av landets alla linodlingar finns i Östergötland. Trots minskat EU-stöd så är det mer lönsamt att odla lin än andra spannmål, exempelvis havre.

Ett högt världsmarknadspris och låga omkostnader vid linodling är två förklaringar till lönsamheten.

Förra året odlades lin på totalt 4 300 hektar och produktionen går till framför allt linoljefärger.