Få lärarjobb i Östergötland

Östergötland är ett av de fem län i Sverige som har en minskad efterfrågan av lärare. Detta enligt en rapport som Lärarförbundet presenterar.

I den rikstäckande undersökningen visar det sig att det råder stora skillnader i landet vad gäller behov av lärare. Störst är efterfrågan i Göteborg och Malmö medan antalet utannonserade lärarjobb minskat i Östergötland, Uppsala, Värmland, Kronoberg och Dalarna.

Att efterfrågan på lärare minskar kan förklaras med att elevkullarna i skolorna nu blir mindre säger Eva-Lis Preisz, ordförande i lärarförbundet.

I Östergötland fanns under det första halvåret 2005 151 lediga lärarplatser att jämföra med 182 under motsvarande tid i fjol.

Linköpings kommun bryter trenden i övriga länet. I kommunen eftersöktes 59 nya lärare under våren, vilket är en ökning med närmare 250 procent jämfört med 2004.