Rektorer kallar ofta på polis

Länets rektorer ringer ofta till polisen när det inträffar incidenter på skolorna. Enligt Polisförbundet har 50 procent av landet skolor kallat på polis under det senaste året, men i Östergötland är siffran 70 procent.

- Jag tror inte att våldet på skolorna har ökat eller att skolpersonalen är rädda för att ingripa, men vi anser att polisen är mer kompetent än skolans egen personal att göra en utredning när exempelvis någon elev har blivit misshandlad, säger Mikael Hultberg som är rektor på Borgsmoskolan i Norrköping.