Färre rödingar än väntat i Vättern

Beståndet av röding i Vättern är ännu mindre än vad man befarat. Det visar Fiskerverkets inledande provfiske i sjön. På tio dygns fiske fångades bara två rödingar.

En trolig orsak till bristen på röding i Vätterna är överfiske. Den första juli infördes nya begränsningar i fisket, bland annat totalt fiskeförbund i tre större områden i sjön, ökade minimimått och strängare regler för nätfiske.

- Ännu är inte rödingen utrotningshotad i Vättern, men den kommer att leva en mycket tynande tillvaro en lång tid framöver, säger fiskeribiologen Per Nyberg som anser situationen som mycket allvarligt.