Kriminalvårdsregler skärps

Kriminalvårdens regler för vilka interner som ska sitta på de svenska öppna anstalterna kommer att stramas åt.

Förra året rymde ungefär 280 personer från Sveriges öppna och slutna anstalter och i jämförelse med andra nordiska länder är det närmare fem gånger fler än i Finland och tre gånger fler än i Norge.

Enligt Christer Isaksson som är säkerhetschef hos Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping ska man nu försöka placera fångarna på rätt anstalt beroende på hur rymningsbenägna de är.