Bensinpriser påverkar husvagnsturister

Om bensinpriset fortsätter stiga kan det påverka campingägare och bilburna turister, det säger Peter Jansson, kanslichef på Sveriges Camping och stugföretagares riksorganisation.

Men än så länge verkar det höga bensinpriset, som nu är uppe över elva kronor, inte påverka husvagnssemestrarna i någon större utsträckning. Peter Jansson tror inte att det höga bensinpriset kommer att påverka Östergötland särskilt mycket eftersom man i så fall skulle välja att semestra mer i närområdet. Och då ligger Östergötland bra till i en tätbefolkad region med korta avstånd.